Olika träningsmetoder för hund

Det finns olika träningsmetoder för en hund beroende på syftet med träningen. Rekommenderat är att man omgående efter införskaffning av en valp börjar med basträning/valpträning. Det innebär att bli rumsren och lära sig de vanligaste kommandona, såsom sitt, ligg, vänta, apport, skall, koppelträning och så vidare. Det ger en bra grund att träna vidare på. En viktig träning när det gäller hunden och andra hundar samt hunden och hemmet/människor är att träna bort hundens dominanta beteende. Detta görs dels genom tidig socialisering med andra sunda, icke-aggressiva hundar samt genom kommandon med belöningssystem, vilket innebär att hunden får positiv reaktion vid korrekt beteende. Den positiva reaktionen kan vara uppmuntran och beröring samt hundgodis eller något annat gott. Träning i kombination med fysisk uttröttning är det bästa för hundar med för mycket energi.

När det kommer till kommandon med belöningssystem är det viktigt att hålla sig till korta och tydliga kommandon så att hunden på ett korrekt sätt lär sig vad den ska göra. Det är viktigt att träningen är kontinuerlig och att alla som är i daglig kontakt med hunden tillämpar samma kommandon och belöningssystem. I denna träningsmetod ignoreras hundens felaktiga beteenden och belöning uteblir istället för korrigering eller tillrättavisning. Denna träningsmetod är mer lämpad för ett privat hushåll eller i en omgivning med få hundar. Utan psykisk eller fysisk tillrättavisning lär sig hunden att om den gör rätt innebär det uppmuntran, beröring och godsaker och vid upprepning lär sig hunden snabbt hur den ska bete sig. Självklart kan andra faktorer orsaka sämre beteende hos hunden trots denna träningsmetod.

Andra träningsmetoder

Klick-träning är en direkt utveckling av ovanstående träningsmetod. Där läggs det till ett klickande ljud med en liten enkel uppfinning efter varje kommando, innan belöningen. Hunden lär sig att associera ljudet med belöningen och man kan på detta vis utveckla träningsmomenten och ha ett tydligt tillvägagångssätt. Denna metod har visat sig vara väldigt effektiv. Motsatsen till dessa två träningsmetoder är träning med hjälp av elektriskt halsband. Genom en manick kan man kontrollera när hunden ska få en lätt elchock. Denna metod fokuserar på när hunden gör fel, till skillnad från föregående metoder. Denna metod passar bra vid träning av moment där hunden och tränaren är långt ifrån varandra eller i övningar där koppel inte används. Denna metod har dock många nackdelar, bland annat onödig stress som skapas för hunden samt fokus på negativitet.

Spegelbildsträning och relationsmodellen

Ett annat, mer privat tillvägagångssätt, är att hunden får observera vad den ska göra. Antingen genom att studera en utbildad hund eller inom relationen i hushållet via husse och matte. Genom spegelbildsmetoden där hunden får se en annan hund utföra momentet går det att trigga fram att träningshunden vill utföra uppgiften bättre eller likadant som den andra. Viktigt att poängtera är att denna metod kombineras med belöningsmetoden så att hunden vet när den har gjort rätt. Starka band mellan hund och ägare är självklart en fördel när det kommer till träningstekniker inom relationsmodellen. Viktigt för ägaren vid tillämpning av denna teknik är att kunna läsa hundens kroppsspråk och ha förståelse och inte stressa hunden. Oftast börjar man med lättare moment för att sedan gå vidare till mer avancerade.

Hundkurser

Det finns många kurser och utbildningar i landet, både för husse/matte ensam eller tillsammans med hunden eller bara hunden själv. Det finns kurser där hunden lär sig att använda sin nos bättre eller att kunna fokusera på en speciell doft, eller kanske olika lydnadskurser. Ägaren kanske vill att hunden får en utbildning utöver den klassiska, en kurs där hunden lär sig hjälpa människor. Exempel på detta kan vara ledarhundsutbildningar eller att utbildas till räddningshund som hjälper utsatta i exempelvis fjällområden. Skyddskurser finns för både ägare och hund och en hund kan göra en karriär i det mänskliga samhället. En hund bör gå ett par valpkurser tidigt för att socialisera sig, sedan bygger man på beroende på vad man vill ha för framtid sin hund. Kurser hålls i hela landet på alla nivåer.

Summering

Det är stor skillnad på en lydig och en olydig hund. De allra flesta hundägare vill ha en sund relation till sin hund och kunna tillgodose sin fyrbenta livskamrats alla behov. Genom att träna hunden tidigt, privat eller via valpkurser som hålls över hela landet, ger man sin nya familjemedlem en god start. Valpen får vänner på sin kurs och lär sig grundkommandon och grundbeteende för hur en hund ska bete sig i en flock där ägaren är flockledaren. Agilitykurser blir som en lekplats för hunden, fulla av fart, uppmuntran och uppmärksamhet. När det är tid för mer allvar kan hunden lära sig spåra eller skydda, antingen för jakt, räddningsinsatser eller polisiära ärenden. Det finns som sagt många alternativ för dig och din fyrbenta vän. Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *