Hur fungerar katter och hundar med andra husdjur?

Även om människan lever i ett konstruerat samhälle interagerar vi med djur dagligen. Det kan vara vilda djur som man stöter på under sin dag eller så kanske man har ett eller flera husdjur hemma. Förutom katt och hund hör fiskar, fåglar, gnagare, kaniner, ödlor och grodor till de vanligaste husdjuren men många fler djur än så kan hållas som husdjur. Det vi ska titta lite närmare på här är relationen mellan våra vanligaste husdjur, nämligen hunden och katten, och övriga husdjur. Relationen kan vara nästintill obefintlig eller väldigt befintlig, exempel på detta kan vara ett par guldfiskar och en hund eller en katt och en chinchilla. Fiskarna och hunden utvecklar ingen avancerad relation såvida inte deras akvarium är en damm där hunden, till skillnad från ett akvarium, kan interagera på något sätt med fiskarna. Relationen mellan katt och chinchilla kan däremot utvecklas till ett ömt och starkt band.

En relation innebär naturligtvis inte att karaktären av relationen är bra alla gånger. Katten kan självklart hata chinchillan eller tvärtom och hunden kanske får för sig att hoppa i dammen och få fatt i guldfiskarna. Djurägarens roll är av stor vikt och det är dennes ansvar att tillgodose behovet av ett tryggt och bra liv för sina husdjur, oavsett ursprung. Har man dvärghamstrar och katter i huset måste husägaren organisera deras boende så att dvärghamstrarna inte slutar som kattmat. För katterna och hundarna själva finns inte särskilt stora risker, vilket dock inte innebär att de inte finns över huvud taget. Det finns flera situationer där djurägare har varit oförsiktiga och kommit hem från jobbet för att upptäcka att deras lilla vovve har blivit uppäten av boa- eller pytonormen. Som djurägare är det viktigt att ha sunt förnuft, kunskap om djuren och deras levnadsvanor och tillräckligt med plats och mat.

Introducera hunden och katten för övriga djur

En relation måste nästan alltid arbetas fram. Tillit måste skapas mellan hunden och katten och övriga djur. Beroende på vad det är för djur kan taktiken att separera levnadsutrymmena med ett galler vara en god idé till en början. På så sätt kan de lära känna varandra på avstånd. Under tiden kan djurägaren studera djurens beteende och korrigera eller hjälpa till där det behövs. Det är viktigt att djuren får tid att lära känna varandra utan stress och press. Ju yngre de är, desto lättare. Självklart går det även att få äldre djur att samsas, dock kan det krävas lite mer tålamod. När man introducerar hunden och katten för andra djur skiljer sig deras beteende markant. Hunden är mer på och drivande, medan katten är mer reserverad och avvikande. Genom att ge alla inblandade tid och rum, och inte begränsa uppmuntran och beröring, hjälper man till att skapa en nyttig balans och grunden för en hälsosam relation mellan djuren.

katt och hund

Dåliga relationer

I vissa fall, trots alla försök och strävan att få djuren att samsas, är resultatet negativt och i vissa fall farligt för något av djuren. En allt för dominant hund som inte vet hur den ska bete sig kan med tidens gång få för sig att relationen till familjens minigris ska vara aggressivt laddad. Klösmärkena på kaninens ansikte kanske uppkommer för ofta och kattens fräs kanske har blivit en jobbig sekvens i vardagslivet. I dessa fall krävs mer träning med hunden för att förminska det dominanta beteendet och kanske rentav en munkorg så att hund och minigris kan lära känna varandra, medan man kanske blir tvungen att helt separera kaninen och katten för deras säkerhets skull. Det skiljer sig från fall till fall och från djur till djur och det är viktigt att understryka djurägarens roll och plats i det hela. Djurägaren kan förvärra eller förbättra situationen beroende på vad denne väljer för åtgärd.

https://www.youtube.com/watch?v=pTE0drLnMX0

Summa summarum

Det går inte att exakt beskriva hundens och kattens interagerande med övriga husdjur då variationen av raser och situationer är så pass stor, och faktorer som omgivning och levnadsstandard, djurägarens roll och djurens egna bakgrund spelar in. Det man istället ska lägga fokus på är att följa en grundmodell där djur utan stress och press samt utan fara för deras säkerhet introduceras för varandra. Baserat på relationen som utvecklas genom deras interagerande kan en övervakare, oftast djurägaren, hjälpa till och styra utvecklingen åt ett hållbart och sunt håll. Ibland kan det gå på några sekunder och djuren hittar varandra utan någon inblandning från övervakare eller djurägare, och ibland kan det ta åratal innan de accepterar varandra. I vissa fall fungerar det inte alls och då gäller snabb separering eller annan åtgärd som inte påverkar djuren negativt. Det hänger dock inte alltid på hunden eller katten utan ibland är det det andra husdjuret som behöver hjälp på traven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *